bookmark_borderPhiên âm tiếng Trung (Pinyin): Vận mẫu + Thanh mẫu + Thanh điệu

Phiên âm là gì Thành phần của phiên âm Vận mẫu Vận mẫu đơn Vận mẫu kép Thanh mẫu Thanh điệu : Thanh ngang (thanh 1) : Thanh sắc (thanh 2) : Thanh hỏi (thanh 3) : Thanh huyền (thanh 4) Còn một thanh nữa không đánh dấu, được gọi là thanh nhẹ.